HYUNDAI HÀ ĐÔNG - ĐẠI LÝ HYUNDAI LỚN NHẤT MIỀN BẮC

-100%

Ford Everest Ambiente 2.0L MT 4x2

Mã sản phẩm: eve5

Ford Everest Ambiente 2.0L MT 4x2

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 999.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2

Mã sản phẩm: Eve4

Ford Everest Ambiente 2.0L AT 4x2

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.052.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Everest Trend 2.0L AT 4x2

Mã sản phẩm: Eve3

Ford Everest Trend 2.0L AT 4x2

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.112.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x2

Mã sản phẩm: Eve2

Ford Everest Titanium 2.0L AT 4x2

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.181.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD

Mã sản phẩm: Eve1

Ford Everest Titanium 2.0L AT 4WD

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.399.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Explorer Limited 2.3 Ecoboost AT 4WD

Mã sản phẩm: ex1

Ford Explorer Limited 2.3 Ecoboost AT 4WD

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.999.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Ranger XLT 2.2L 4X4 MT

Mã sản phẩm: ran4

Ford Ranger XLT 2.2L 4X4 MT

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 754.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Ranger XLT 2.2L 4X4 AT

Mã sản phẩm: ran3

Ford Ranger XLT 2.2L 4X4 AT

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 779.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Ranger Raptor 2.0L AT 4x4

Mã sản phẩm: rap1

Ford Ranger Raptor 2.0L AT 4x4

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.198.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Ranger XL 2.2L 4X4 MT

Mã sản phẩm: ran7

Ford Ranger XL 2.2L 4X4 MT

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 616.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Ranger XLS 2.2L 4X2 MT

Mã sản phẩm: ran6

Ford Ranger XLS 2.2L 4X2 MT

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 630.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Ranger XLS 2.2L 4X2 AT

Mã sản phẩm: ran5

Ford Ranger XLS 2.2L 4X2 AT

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 650.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Ecosport Ecoboost 1.0L AT Titanium

Mã sản phẩm: eco1

Ford Ecosport Ecoboost 1.0L AT Titanium

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 689.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Ecosport 1.5L AT Titanium

Mã sản phẩm: eco2

Ford Ecosport 1.5L AT Titanium

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 648.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Ecosport 1.5L AT Trend

Mã sản phẩm: eco3

Ford Ecosport 1.5L AT Trend

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 593.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Ecosport 1.5L AT Ambiente

Mã sản phẩm: eco4

Ford Ecosport 1.5L AT Ambiente

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 569.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Ecosport 1.5L MT Ambiente

Mã sản phẩm: eco5

Ford Ecosport 1.5L MT Ambiente

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 545.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Transit High

Mã sản phẩm: tran3

Ford Transit High

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 845.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Transit SVP

Mã sản phẩm: tran2

Ford Transit SVP

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 805.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Transit Mid

Mã sản phẩm: tran1

Ford Transit Mid

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 798.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Tuorneo Trend Ecoboost 2.0L

Mã sản phẩm: tu1

Ford Tuorneo Trend Ecoboost 2.0L

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 999.000.000

Liên hệ: 03635 999 68

-100%

Ford Tuorneo Titanium Ecoboost 2.0L

Mã sản phẩm: tu2

Ford Tuorneo Titanium Ecoboost 2.0L

Giá bán: Liên hệ Giá NY: 1.069.000.000

Liên hệ: 03635 999 68